Žumpa – plastová jímka na odpadní vodu – jak vybrat

Žumpa je nádrž pro kumulaci odpadní vody ze záchodu, umyvadel, koupelen apod. Odpadní vodu z rodinného domu není možné pouštět do dešťové kanalizace. Pokud obec nemá samostatnou stokovou síť , je možno někdy je možné pouštět odpadní vodu do sdružené kanalizace (dešťová voda + odpadní voda) s čističkou odpadních vod. Informace většinou naleznete na místním stavebním úřadě či na radnici obce. V případě, že se nenabízí žádná z těchto možností je nutno pořídit žumpu. Žumpa musí být vodotěsná a musí se tak vyčerpávat fekálním vozem. Žumpa je právě odlišná od septiku. Septik má více komor a většinou předčišťuje odpadní vodu tak, aby při odtoku  ze septiku již šla tak čistá voda, která neznečišťuje přírodu. Existuje mnoho různých septiků, např. vyhnívací, biologický apod. Druhy septiků si necháme na další článek.
Bazénové schodiště – schůdky – typy bazénových schodišť a bazénových žebříků

Bazénový nerezový žebřík

Nerezový bazénový žebřík

 

Vstup do bazénu je jednou z nejdůležitějších věcí na které se musíme při stavbě jak plastového bazénu, tak i bazénu z keramiky nebo z fólie zaměřit. Špatně navrhnuté bazénové schodiště může znepříjemnit celkový pocit z jinak výborně provedeného bazénu. Povíme si co nás při návrhu bazénového schodiště či žebříku může zaskočit jak v první fázi navrhování, tak i někdy v budoucnu.

 

 

 

 
Vzorník bazénových fólií – těžká bazénová fólie – Alkorplan – DLW – Elbe

Betonové bazény z těžkých fólií jsou alternativou pro plastové bazény. Fóliové bazény jsou sice v celkových nákladech dražší než plastové bazény, ale co se týká dizajnu a mnohočetnosti tvarů předčí nejen plastové bazény, ale i jiné typy bazénů. Níže Vám poskytneme vzorníky ( dekory ) těžkých fólií od třech základních typů výrobců. Bude to výrobek Alkorplan 2000 a 3000, pak těžká bazénová folie DLW Delifol a těžká bazénová fólie Elbe.
Výběr bazénové firmy a jak nenaletět II. díl

V prvním dílu jsme si rozebrali problémy financování stavby bazénu v rámci celého rodinného domu.

Soukromý bazén

Vnitřní bazén z těžké fólie

Pokud máte v plánu stavět rodinný dům rychle, tak pravděpodobně budete hledat většinu dodavatelů současně a zde hrozí riziko, že z nezkušenosti podepíšete smlouvu o dílo bez starostí.

Starosti přijdou např. ve chvíli, kdy se jednotlivé dodavatelské firmy budou dohadovat, kdo co má vlastně na starosti, co kdo má v ceně svého rozpočtu a začnete zjišťovat, že mnoho rozpočtů a smluv o dílo nemá přesnou specifikaci ceny materiálu a ceny. Leckterá firma totiž již předem počítá s vícepracemi, případně s přehozením zodpovědnosti nějaké služby na jiného dodavatele a řeknou Vám „to v ceně a rozpočtu nebylo“.
Výběr bazénové firmy a jak nenaletět I. díl

Vybrat správného dodavatele pro Vaší stavbu není nic jednoduchého. Na stavbě domu se zúčastňuje velmi mnoho profesí počínaje projektantem a konče dodavatelem zahradního osvětlení.

Zahradní bazén

Příklad zahradního bazénů z těžké bazénové fólie

Nikde není řečeno, že tento sled musí platit u každého investora, ale pokud plánujete rodinný dům stavět od píky tzv. „na zelené louce“ tak většinou právě tento postup bude nejčastější.

Zaměříme se na přípravu stavby vnitřního nebo venkovního bazénu. Bazén ať vnitřní nebo i venkovní je vhodné plánovat již od prvopočátku celé stavby a to nejen z hlediska projektu, ale i z hlediska financování celé stavby. Ze zkušeností od investorů 90% podcení finanční rozvahu na stavbu celého rodinného domu a s ní i na téměř vždy naposledy kompletovaný bazén.

Mnoho stavebníků přecení svoje finanční možnosti a bazény jsou v konečném efektu nejméně postradatelné vybavení rodinného domu.
Druhy bazénů a který si vybrat?

Každý investor, který má v plánu ke svému rodinnému domu postavit vnitřní nebo venkovní bazén stojí před otázkou jaký typ bazénu si pořídit. Není to určitě jednoduché a proto Vám přinášíme rozbor typů bazénů dostupných v ČR. U každého typu bazénu uvedeme orientační výši ceny, a další přidružené náklady na stavbu samotného bazénu.

 

Venkovní plechový bazén
Bazén s plechovou konstrukcí a napnutou fólií jako povrch bazénu

Bazény můžeme rozdělit podle několika kritérií.