Žumpa – plastová jímka na odpadní vodu – jak vybrat

Žumpa je nádrž pro kumulaci odpadní vody ze záchodu, umyvadel, koupelen apod. Odpadní vodu z rodinného domu není možné pouštět do dešťové kanalizace. Pokud obec nemá samostatnou stokovou síť , je možno někdy je možné pouštět odpadní vodu do sdružené kanalizace (dešťová voda + odpadní voda) s čističkou odpadních vod. Informace většinou naleznete na místním stavebním úřadě či na radnici obce. V případě, že se nenabízí žádná z těchto možností je nutno pořídit žumpu. Žumpa musí být vodotěsná a musí se tak vyčerpávat fekálním vozem. Žumpa je právě odlišná od septiku. Septik má více komor a většinou předčišťuje odpadní vodu tak, aby při odtoku  ze septiku již šla tak čistá voda, která neznečišťuje přírodu. Existuje mnoho různých septiků, např. vyhnívací, biologický apod. Druhy septiků si necháme na další článek.

Zpět k žumpám. Žumpy se dají vyrobit i vybetonováním a zaizolováním, ale je to většinou dražší než plastové žumpy, resp. plastové jímky. Co se týká financí, tak jsou finančně nejvýhodnější kruhové (válcovitého tvaru) nádrže z plastu. (většinou polypropylen). Je to nejen z důvodů, že zkružení plastu je méně pracnější, ale také, že kruhové nádrže nevyžadují tolik žeber a výztuže při ev. zabetonování. Nutnost obbetonování je závislé na tom jak velkou plastovou nádrž pořizujete, jaký je použit materiál a také do jakého prostředí nádrž usadíte. Většina výrobců žump a jímek nabízí samonosné žumpy a nádrže.  Stavební přípravu a způsob montáže a nutnost zabetonování Vám musí říci dodavatel žumpy nebo nádrže. nejčastější nutnost obbetonování je špatná třída  zeminy a vysoká spodní voda, ta totiž může tlačit na nádrž a deformovat ji.

Velikost rodinné odpadní žumpy udává výpočet velikosti žumpy dle ČSN 756081. Pohybuje se většinou od 15m3 a je závislá na četnosti vyvážení fekálním vozem a počtu osob. Doporučili bychom provést žumpu co největší a to z důvodů menší četnosti vyprazdňování, které také něco stojí.

  • Pro tento článek ještě lze zakoupit reklamu - zobrazit formulář pro nákup
    * (uveďte včetně http://)
    * (bude zobrazeno jako klikatelný odkaz)
    * (bude zobrazeno za odkazem, neklikatelné)
    Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit! Podmínky reklamy
Powered by pes502

, , , , , , , , , , , , ,