Výběr bazénové firmy a jak nenaletět I. díl

Vybrat správného dodavatele pro Vaší stavbu není nic jednoduchého. Na stavbě domu se zúčastňuje velmi mnoho profesí počínaje projektantem a konče dodavatelem zahradního osvětlení.

Zahradní bazén

Příklad zahradního bazénů z těžké bazénové fólie

Nikde není řečeno, že tento sled musí platit u každého investora, ale pokud plánujete rodinný dům stavět od píky tzv. „na zelené louce“ tak většinou právě tento postup bude nejčastější.

Zaměříme se na přípravu stavby vnitřního nebo venkovního bazénu. Bazén ať vnitřní nebo i venkovní je vhodné plánovat již od prvopočátku celé stavby a to nejen z hlediska projektu, ale i z hlediska financování celé stavby. Ze zkušeností od investorů 90% podcení finanční rozvahu na stavbu celého rodinného domu a s ní i na téměř vždy naposledy kompletovaný bazén.

Mnoho stavebníků přecení svoje finanční možnosti a bazény jsou v konečném efektu nejméně postradatelné vybavení rodinného domu.

Uvádíme pár bodů na co nezapomenout již při návrhu:

  1. nepodcenit cenu stavby celého rodinného domu včetně vybavení a svoje finanční možnosti
  2. nezapomenout, že téměř vždy jsou nějaké vícepráce
  3. nezapomenout, že čím delší dobu se dům vč. bazénu apod. staví, tím dražší oproti původní ceně bude. Nastupuje inflace služeb i materiálů, a žádný dodavatel nebude na sebe chtít vzít tuto zátěž a proto si do smlouvy dá klausuli o „přehodnocení cen“, resp. doby platnosti rozpočtu na dílo
  4. samotné dokončení bazénu je sice většinou až na konci stavby, ale jeho příprava (výkop, betonáž a konstrukce bazénu, instalace potrubí, elektroinstalace apod.) musí být již součástí stavby. Není to o tom jen nechat „díru na bazén“, protože pak se stavba bazénu prodražuje o zbytečné zásahy do již hotových podlah, manipulací v již téměř hotovém objektu atd.
  5. pokud nechcete sami řešit problémy s dodavateli, tak si najměte „stavební dozor“, který Vám pohlídá jak dodržování technologie, tak i vazbu proplácení faktur na již hotové dílo.
  6. nikdy, opakuji nikdy neplaťte vše naráz a předem. Každý rozumný dodavatel Vám nabídne víc dílčích zálohových plateb. Na oplátku mu můžete nabídnout zaplacení doplatku v hotovosti při zprovoznění a předání.
  7. plánujte předem, ideálně v zimě i za cenu toho, že zaplatíte menší zálohu. Můžete pak žádat zimní slevu. Každá firma si ráda zaplní termíny na léto i za cenu menšího zisku.

To bychom měli financování bazénu. Velkým oříškem je i vybrat si dobrého dodavatele pro stavbu bazénu.

V druhém dílu si o výběru dodavatelské firmy řekneme více.

 

Powered by pes502

, , , , , , , , ,