Posts Tagged ‘Praha’

Žumpa – plastová jímka na odpadní vodu – jak vybrat

Žumpa je nádrž pro kumulaci odpadní vody ze záchodu, umyvadel, koupelen apod. Odpadní vodu z rodinného domu není možné pouštět do dešťové kanalizace. Pokud obec nemá samostatnou stokovou síť , je možno někdy je možné pouštět odpadní vodu do sdružené kanalizace (dešťová voda + odpadní voda) s čističkou odpadních vod. Informace většinou naleznete na místním stavebním úřadě či na radnici obce. V případě, že se nenabízí žádná z těchto možností je nutno pořídit žumpu. Žumpa musí být vodotěsná a musí se tak vyčerpávat fekálním vozem. Žumpa je právě odlišná od septiku. Septik má více komor a většinou předčišťuje odpadní vodu tak, aby při odtoku  ze septiku již šla tak čistá voda, která neznečišťuje přírodu. Existuje mnoho různých septiků, např. vyhnívací, biologický apod. Druhy septiků si necháme na další článek.


Vzorník bazénových fólií – těžká bazénová fólie – Alkorplan – DLW – Elbe

Betonové bazény z těžkých fólií jsou alternativou pro plastové bazény. Fóliové bazény jsou sice v celkových nákladech dražší než plastové bazény, ale co se týká dizajnu a mnohočetnosti tvarů předčí nejen plastové bazény, ale i jiné typy bazénů. Níže Vám poskytneme vzorníky ( dekory ) těžkých fólií od třech základních typů výrobců. Bude to výrobek Alkorplan 2000 a 3000, pak těžká bazénová folie DLW Delifol a těžká bazénová fólie Elbe.